Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bà Rịa Vũng Tàu - Quận 1 Hồ Chí Minh

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bà Rịa Vũng TàuQuận 1 Hồ Chí Minh

1
01-10-2020
02:00