Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1 - Sài Gòn

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1Sài Gòn

1
11-12-2018
19:00