Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Hồ Tràm

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bệnh viện Nhi Đồng 1Hồ Tràm

1
17-12-2018
01:00