Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bệnh viện Nhi Đồng 2Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

1
16-04-2021
10:00