Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Hồ Tràm - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Hồ TràmBệnh viện Nhi Đồng 1

1
17-12-2018
01:00