Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Quận 1 Hồ Chí Minh - Bến Lức Long An

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Quận 1 Hồ Chí MinhBến Lức Long An

1
20-04-2021
08:00