Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Quận 1 Hồ Chí Minh - Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Quận 1 Hồ Chí MinhBệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

1
17-12-2018
02:00