Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Quận 1 Hồ Chí Minh - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Quận 1 Hồ Chí MinhBệnh viện Nhi Đồng 2

1
24-10-2019
13:00