Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Sài Gòn - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Sài GònBệnh viện Nhi Đồng 1

1
16-04-2021
11:00