Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Sài Gòn - Quận 5 Hồ Chí Minh

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Sài GònQuận 5 Hồ Chí Minh

1
19-02-2018
01:00