Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Thành Phố Mới Bình Dương - Bến Lức Long An

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Thành Phố Mới Bình DươngBến Lức Long An

1
30-09-2020
06:00