Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Thành Phố Mới Bình Dương - Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Thành Phố Mới Bình DươngBệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

1
24-10-2019
02:00