Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Thành Phố Mới Bình Dương - Quận 1 Hồ Chí Minh

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Thành Phố Mới Bình DươngQuận 1 Hồ Chí Minh

1
01-10-2020
03:00