Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bến Lức Long An - Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bến Lức Long AnBệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1

1
09-05-2021
07:00