Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1 - Long Thành Đồng Nai

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ sở 1Long Thành Đồng Nai

1
18-05-2021
18:00