Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Long Thành Đồng Nai - Thành Phố Mới Bình Dương

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Long Thành Đồng NaiThành Phố Mới Bình Dương

1
18-05-2021
19:00