Quay lại

Hoàn tất thông tin đặt xe

Tân An Long An - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Giá vé:  VND

*Khi đi ghép, bạn sẽ được hệ thống sắp xếp đi chung chuyến với những người khác.

Khoảng cách: 
Thời gian dự kiến: 
(một chiều)

Tân An Long AnBệnh viện Nhi Đồng 2

1
18-05-2021
17:00